MDF 'plankjes ' van zo'n 60 bij 10-20 cm, waarin 'parallelle' inkervingen zijn gemaakt en voorzien van simpele decoratieve elementen, vormen een bron van ontroerende schoonheid.Op deze basis 'Samen winnen of Samen verliezen?'

eenvoud-meditatie-stilte

(2011)

MDF 'plankjes ' van zo'n 60 bij 10-20 cm, waarin 'parallelle' inkervingen zijn gemaakt en voorzien van simpele decoratieve elementen, vormen een bron van ontroerende schoonheid.Op deze basis 'Samen winnen of Samen verliezen?'

onder ruimtelijke schilderijen versta ik die schilderijen die een zeker 'reliëf' hebben. Dat relief is verkregen met inkervingen in het paneel en/of met ophogingen met behulp van touw,glas en gaas. Het zijn als het ware aanzetten tot drie-dimensionale schilderijen.

ruimtelijke schilderijen

(2007 - 2010)

onder ruimtelijke schilderijen versta ik die schilderijen die een zeker 'reliëf' hebben. Dat relief is verkregen met inkervingen in het paneel en/of met ophogingen met behulp van touw,glas en gaas. Het zijn als het ware aanzetten tot drie-dimensionale schilderijen.

Nemen we als onderwerp een logo.We kunnen dan onderdelen van dit logo van plaats doen verwisselen binnen het logo(permuteren), en een aantal van die gepermuteerde logo's op het schilderij een plaats geven. Dit geometrische spel heeft uiteindelijk een verrassend optisch effect.

schilderijen met permutatie van het onderwerp

(2006 - 2007)

Nemen we als onderwerp een logo.We kunnen dan onderdelen van dit logo van plaats doen verwisselen binnen het logo(permuteren), en een aantal van die gepermuteerde logo's op het schilderij een plaats geven. Dit geometrische spel heeft uiteindelijk een verrassend optisch effect.

polyeders zijn ruimtelijke vormen van zeer hoge symmetrie en orde. Volgens de filosoof Plato zijn er 5: de tetraeder ('vuur') de kubus ('aarde') de octaeder ('lucht') de dodecaeder ('ether') de icosaeder ('water').Door het gebruik van het juiste materiaal zijn de polyeders veelal een 'kunst voor binnen én buiten'.

polyeders

(2001 - 2006)

polyeders zijn ruimtelijke vormen van zeer hoge symmetrie en orde. Volgens de filosoof Plato zijn er 5: de tetraeder ('vuur') de kubus ('aarde') de octaeder ('lucht') de dodecaeder ('ether') de icosaeder ('water').Door het gebruik van het juiste materiaal zijn de polyeders veelal een 'kunst voor binnen én buiten'.

Een limitering van Vreemdsoortige Objecten is niet echt te geven, behalve dat ze 'vreemd in hun soort'zijn, en drie dimensies bestrijken. Een aantal voorbeelden illustreren de onderliggende kronkels.

Vreemdsoortige Objecten

(1999 - 2006)

Een limitering van Vreemdsoortige Objecten is niet echt te geven, behalve dat ze 'vreemd in hun soort'zijn, en drie dimensies bestrijken. Een aantal voorbeelden illustreren de onderliggende kronkels.

mijn fascinatie voor het schilderen ging 10 jaar geleden gepaard aan de fascinatie voor het labyrint als metafoor voor het levenspad van de mens. Het labyrint van Chartres was de eye-opener. Een hondertal labyrinten in allerlei vormen , maten en materialen werd gerealiseerd.

schilderijen van labyrinten

(1998 - 2008)

mijn fascinatie voor het schilderen ging 10 jaar geleden gepaard aan de fascinatie voor het labyrint als metafoor voor het levenspad van de mens. Het labyrint van Chartres was de eye-opener. Een hondertal labyrinten in allerlei vormen , maten en materialen werd gerealiseerd.

Sinds dit jaar gaat mjn aandacht vaak uit naar het schilderen van figuren , figuren in de meest ruime zin van het woord Er wordt o.a.gebruikt gemaakt van verfspuittechniek, knipsels, gecombineerd met andere beeldversterkende elementen.

figuren(mens of individu)

(2013 - 2015)

Sinds dit jaar gaat mjn aandacht vaak uit naar het schilderen van figuren , figuren in de meest ruime zin van het woord Er wordt o.a.gebruikt gemaakt van verfspuittechniek, knipsels, gecombineerd met andere beeldversterkende elementen.